ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Історія збірника

У 1965 році в Інституті гематології та трансфузіології НАМН України (на той час – Київський інститут переливання крові МОЗ УРСР) було започатковано видання міжвідомчого збірника наукових праць «Гематологія і переливання крові». До того часу в Україні видавались лише окремі збірники науково-дослідних інститутів переливання крові (Київського, Харківського, Львівського). Ініціатором створення цього періодичного фахового видання і його першим редактором став директор інституту, відомий вчений С. С. Лаврик. У збірнику опубліковані наукові праці як науковців профільних інститутів, так і співробітників кафедр медичних інститутів. За тематичною спрямованістю статей виділено 3 частини: 1-а – переливання крові, кровозамінників. Препарати крові; 2-а – консервування, трансплантація тканин та органів; 3-а хвороби системи крові. Збірник вийшов у видавництві «Здоров’я» накладом 1700 примірників.

Видання користувалось значним попитом і його 2-й випуск (1966 р.) вийшов накладом 2400 примірників.

Протягом 1965-1993 рр. (1-28 випуски) збірник видавався щорічно. Наступні два випуски вийшли зі значними перервами. Починаючи з 2002 р. (випуск 31) збірник видається з постійною періодичністю – один випуск на 2 роки. Статті друкуються українською, англійською та російською мовою.

До формування збірника з часом долучились фахівці провідних наукових центрів України, які працюють над розв’язанням тих чи інших проблем гематології та трансфузіології  (Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Інститут кріобіології  та кріомедицини НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України та ін.). Серед авторів друкованих робіт представлені науковці та лікарі медичних університетів Києва, Вінниці, Дніпропетровська,  Донецька, Львова, Тернополя та інших міст України. На сторінках збірника можна знайти і роботи представників закладів охорони здоров’я. Найактивніше публікують свої роботи лікарі-трансфузіологи з Житомира, Сум, Вінниці. В останні роки (36 та 37 випуски збірника) з’явились і статті фахівців з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Загалом за час існування збірника, а в 2015 році  йому виповнюється 50 років, було опубліковано 1913 статей.

Читач, гортаючи сторінки збірників, має змогу ознайомитись з історією розвитку в нашій країні такої медичної галузі як гематологія та трансфузіологія, дістати уявлення про здобутки, тематику наукового пошуку, реалізовані і нереалізовані ідеї вчених та лікарів.

З 2006 року електронні версії фахового видання представлені на порталі періодики України в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у медичній та біологічній галузі.

Запрошуємо Вас  взяти участь у комплектуванні чергового випуску

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.