ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Перелік статей 38-го випуску


Розділ 1

 • А.С. Тимченко
  Сучасні напрями фундаментальних та прикладних досліджень в гематології та трансфузіології України
 • В.Л. Новак
  Актуальні питання гематології та трансфузіології
 • С.В. Андреєва, К.В. Корець, І.М. Скороход, О.Е. Ружинська
  Хромосомні аномалії в клітинах кісткового мозку при хронічній лімфоцитарній лейкемії 
 • М.Ю. Аношина, Т.О. Калиниченко
  Активність перекисного окислення ліпідів як індикатор збереженості еритроцитів пуповинної крові в процесі кріоконсервування 
 • В.Г. Бебешко, К.М. Бруслова,Т.Т. Володіна, Н.М. Цвєткова, Т.І. Пушкарьова, Л.М. Панченко, С.М. Яцемирський
  Оцінка стану стромального мікрооточення та кісткових структур у дітей з гострими лейкеміями 
 • А.Н. Белоусов, Е.И. Малигон, В.В. Яворский
  Перспективы практического применения наночастиц магнетита с целью ингибирования гемолиза эритроцитов и увеличения времени хранения крови
 • Є.О. Борисенко, І.Р. Гартовська, С.В. Видиборець
  Середні молекули як один із показників метаболічної інтоксикації у хворих на гострі лейкемії 
 • Я. І. Виговська, О. Я. Виговська
  Автоімунні цитопенії у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію 
 • С. В. Видиборець
  Оптимальний вибір іонних і неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії (погляд на проблему) 
 • В. П. Вознюк, П. В. Ющенко
  Взаємодія гемостатичних та залежних від ендотелію гемодинамічних факторів у хворих із патологією первинного гемостазу 
 • С.В. Выдыборец
  Использование антиоксидантов при коррекции анемии при хроническом миелолейкозе 
 • С.Н. Гайдукова, Е.В. Ткаченко, Ю.С. Бублий
  Флюориметрическое определение биогенных аминов в плазме крови при истинной полицитемии в эритремической стадии 
 • Ал.І. Гордієнко, Н.М. Третяк, Ан.І. Гордієнко, Н.В. Горяінова
  Механізми імунних порушень при гострій мієлоїдній лейкемії 
 • Н.В. Горяінова, О.В. Басова, Н.М. Третяк, М.Ю. Аношина, А.І. Коваль
  Якість життя хворих на гостру мієлоїдну лейкемію при застосуванні різних програм хіміотерапії 
 • Ю.Ю. Дерпак, С.В. Видиборець
  Стан обміну аденозиндифосфорної кислоти та аденозинмонофосфату в еритроцитах у донорів крові 
 • Ю.Л. Євстахевич, О.Я. Виговська, І.Й. Євстахевич, Я.І. Виговська, Ю.С. Кароль
  Роль спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії, ускладненій імунними цитопеніями 
 • І. В. Жулкевич, Р.Й. Вибирана, Ю.В. Яворська, П.І. Лучанко
  Тривалий моніторинг стану кісткової тканини в хворих на лімфоми 
 • А.Д. Замковий, С.В Видиборець
  Практика інфузійно-трансфузійної терапії при гострих кровотечах 
 • Р.А. Знаменська, В.М. Ракитянська, Ю.С. Ворона, О.М. Боловінова, Н.С. Лузан, Л.В. Басанська
  Забезпечення інфекційної безпеки компонентів крові на Запорізькій обласній станції переливання крові 
 • О.А. Карнабеда, Т.В. Рослякова, Ш.Й. Маглакелидзе, И.В. Посашков
  Клінічний досвід використання інноваційного таргетного препарату у хворої на Т-клітинну ангіоімунобластну лімфому 
 • А.И. Коваль, Н.Н. Третяк, О.В. Басова
  Изменения в трепанобиоптатах костного мозга при негематологических заболеваниях (обзор литературы) 
 • Г.В. Коробкова, В.О. Кіреєв, А.М. Компанієць
  Кріоконсервування концентратів тромбоцитів людини в комбінованих кріоконсервантах при помірно низький температурі (-70÷-80°С) 
 • В.В. Красівська
  Критерії діагностичної достовірності коагулологічних тестів для виявлення вовчакового антикоагулянту у хворих на гемофілію
 • І.А. Крячок, І.Б. Титоренко
  Дослідження якості життя у хворих похилого віку на неходжкінські лімфоми 
 • Е.В. Кучер
  О некоторых фактах риска развития лейкемического процесса у детей
 • І.І. Лановенко
  Оксид азоту, еритропоетин і гемічна гіпоксія 
 • Д.А. Лисенко, Г.А. Олійник, С.В. Бондарчук, Л.М. Гаврилюк, І.І. Данилюк, Н.М. Мельничук, Є.Г. Яблонська
  Особливості цитостатичної терапії у онкогематологічних пацієнтів похилого віку 
 • А.С. Лук'янова
  Частота, спектр і шляхи утворення комплексних транслокацій при хронічній мієлоїдній лейкемії 
 • Т.В. Лиманець, Г.С. Маслова, І.М. Скрипник
  Особливості моніторингу змін біоелектричної активності міокарда як проявів ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії у поєднанні з ішемічною хворобою серця 
 • Якуб Новикiв-Кшемiнський, В.Г. Воногель
  До питання про очні прояви та ознаки гострих лейкозів
 • Ю.С. Пахомова, В.В. Чеканова А.М. Компанієць
  Кріозахисна дія оксиетильованого гліцерину зі ступенем полімеризації n=25 при заморожуванні 
 • П.М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук, В.М. Самусь, О.М. Аладьєва
  Здоров`я донорів як ключовий фактор якості продуктів крові 
 • Т.П. Перехрестенко
  Експресія імунологічних показників у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різним прогностичним ризиком SOCAL при лікуванні інгібіторами тирозинкінази 
 • А.П. Рибальська, О.І. Газя
  Адгезія умовно-патогенних мікроорганізмів як крок до взаємодії з макроорганізмом 
 • А.П. Рибальська, Л.М. Немировська, О.А. Мельник, Н.М. Третяк, О.В. Басова, Н.К.Скачкова
  Індекс постійності мікроорганізмів, що вегетують у біотопах хворих на гостру та хронічну лейкемію 
 • В.І. Семеняка, Є.В. Авер'янов, М.Ю. Аношина, П.В. Ющенко
  Дослідження фармакокінетики препаратів фактораVIII донорського походження у хворих на гемофілію А із артритами колінних суглобів
 • С.Ю. Сергутіна, А.С. Тимченко
  Актуальні питання безпеки імуноглобулінів для внутрішньовенного введення та шляхи попередження ускладнень при їх клінічному застосуванні
 • А.В. Старіков, В.І. Семеняка
  Особливості фібринолітичної активності крові при інтенсивній терапії хворих на гемобластози 
 • О.В. Стасишин, М.Я. Тиркус, В.В. Красівська, В.Л. Новак
  Розподіл поліморфізмів генів IL-10 та TNF-α у хворих на гемофілію А залежно від появи інгібітора 
 • А.С. Тимченко, В.П. Любчак, В.В. Любчак, С.В. Тарасенко
  Медико-економічний аналіз ринку обладнання для проведення автоматичного плазмаферезу в Україні 
 • О.В. Ткаченко, C.М. Гайдукова, Ю.С. Бублій
  Забезпечення точності та інформативності визначення біологічно активних речовин у плазмі крові 
 • Л.В. Усенко, О.В. Царьов, Ю.Ю. Кобеляцький, В.В. Петров, І.О. Йовенко
  Стратегія інфузійно-трансфузійної терапії крововтрати при бойовій травмі 
 • А.М. Чугрієв
  Формування регіональної політики з клінічного використання продуктів крові 
 • В.В. Яворський, О.І. Малигон, О.А. Богданчикова, А.М. Білоусов
  Аудит використання компонентів крові у закладах охорони здоров'я
  м. Харкова та області

Розділ 2

 • Є.В. Авер'янов
  Зміни функціональної спроможності кінцівок у хворих на гемофілію з післягеморагічними артропатіями 
 • І. В. Андреєва
  Сучасні можливості діагностики тромбозів селезінкової вени
 • М.Ю. Аношина, Н.В. Горяінова, М.В. Яговдік, О.В. Басова
  Показники метаболічної інтоксикації як маркери оцінки ефективності лікування хворих на гостру мієлоїдну лейкемію 
 • В.А. Барілка, В.Л. Матлан, С.В. Примак, О.О. Шалай, Н.Я. Томашевська, В.Є. Логінський
  Роль фактора некрозу пухлин і розчинних рецепторів у розвитку мієлосупресії при хронічній лімфоцитарній лейкемії 
 • Д.М. Бідюк, Ю.С. Лисюк
  Патологія селезінки при некротичному панкреатиті: хірургічні аспекти проблеми 
 • Д.М. Бідюк, Ю.С. Лисюк, А.М. Микуш
  Клінічний випадок постнекротичної псевдокісти підшлункової залози, ускладненої тотальним некрозом селезінки 
 • А.М. Білоусов, О.І. Малигон, В.В. Яворський
  Перспективи практичного застосування наночасток магнетиту з метою інгібірування гемолізу еритроцитів та подовження терміну зберігання крові 
 • О.І Бойко, Я.І. Виговська, О.Й. Даниш, М.І. Сімонова, З.В. Масляк
  Вплив прозапальних цитокінів (IL-6 та TNF-α) на загальне виживання пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом 
 • О.Г. Брагінець, В.Л. Новак
  Актуальність високоочищеного вірусінактивованого тромбіну у вій­ськовий час 
 • О.Г. Брагінець, В.Л. Новак
  Контроль та регулювання зрушень в системі гемостазу – гостра потреба сьогодення 
 • Н.Ф. Бужерак, С.П. Міляшкевич, Г.Л. Дяків, О.Д. Гуменний
  Діагностика тромбоцитопенії та її лікування в амбулаторних умовах 
 • О.Я. Виговська, А.С. Лук’янова, О.М. Вальчук, О.В. Зотова, Я.І. Виговська, Ю.С. Кароль, В.О. Логінський
  Профіль цитогенетичних аберацій при хронічній лімфоцитарній лейкемії (ХЛЛ) 
 • Я.І. Виговська, Н.В. Пеленьо, З.В. Масляк, Ю.Л. Євстахевич, О.Я. Виговська, В.Є. Логінський
  Віддаленні результати лікування хворих на волосистоклітинну лейкемію 
 • Ю.В. Войціцький, Г.Б. Міляшкевич, Л.В. Шевченко, І.М. Юрчишак
  Методи діагностики Ph-негативних мієлопроліферативних захворювань (істинна поліцитимія, есенціальна тромбоципенія, первинний мієлофіброз) 
 • М.І. Вороняк
  Соматичні мутації при мієлопроліферативних захворюваннях 
 • D.F. Gluzman, L.M. Sklyarenko, M.P. Zavelevich, S.V. Koval, T.S. Ivanivskaya
  Leukemic blast Cells, classical and modern models of hematopoiesis 
 • В.І. Гончаренко, В. В. Яворський,О. І. Малигон, Н. А. Кшемінська
  Управління ризиками для якості при виготовленні компонентів і препаратів донорської крові 
 • Н.В. Горяінова, А.І. Гордієнко, В.О. Кубарова, Г.А. Бортнік
  Частота експресіЇ антигену CD117 на бластних клітинах при гострій мієлоїдній лейкемії 
 • Б.Р. Дзісь, С.В. Примак, Б.О. Кондрацький, В.Л. Новак, І.Й. Євстахевич, Т.Г. Фецич, Р.П. Дзісь, Є.П. Карпович, В.Є. Чабан
  Застосування інфузійного гіперосмолярного препарату для корекції водно-електролітного обміну в хворих після гастректомії зі спленектомією 
 • І.Є. Дзісь, Я.І. Виговська, О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь
  Гемостатичні й запальні біомаркери як предиктори тромбозу у хворих на лімфопрооліферативні хвороби 
 • І.Є. Дзісь, Ю.О. Моргун, Я.І. Шан, О.Я. Томашевська, І.І. Білоус, Т.Р. Макар, Є.І. Дзісь
  Аналіз зв'язків між показниками лейкоцитів периферичної крові у хворих на В-великоклітинну неходжкінську лімфому 
 • І.Д. Дужий, В.П. Шевченко, В.О. Братушка, Ю.І. Соболєв, В.В. Шевченко, П.Й. Придюк
  Негативні та позитивні наслідки постспленктомічного спленозу у гематоло­гічних хворих та у постраждалих з краніоабдомінальною травмою 
 • І.Д. Дужий, В.П. Шевченко, В.В. Шевченко
  Особливості порушень імунологічної реактивності у віддалений період після посттравматичної спленектомії 
 • Н.А. Дульцева, Т.В. Даниш
  Біоспецифічна хроматографія фактора згортання ІХ з використанням гепаринвмісних кремнеземних сорбентів 
 • І.Й. Євстахевич, Я.І. Виговська, Ю.Л. Євстахевич, М.М. Семерак, О.В. Книш, Ф.П. Інденко, І.Б. Бардах, В.Ф. Інденко
  Досвід відеохірургічного лікування хірургічної патології у гематологічних хворих 
 • Ю.Л. Євстахевич, Я.І. Виговська, І.Й. Євстахевич, І.Б. Бардах, М.М. Семерак, О.В. Книш, В.Є. Чабан, Л.М. Запотоцька
  Спленектомія при неходжкінських лімфомах: ефективність, віддалені результати 
 • Б.С. Запорожченко, П.Т. Муравьёв, О.Б. Зубков, В.В. Колодий
  Дифференциальный подход к выбору оперативных вмешательств на селезёнке
 • Т.О. Зозуля, Н.В. Пеленьо, О.І. Бойко, О.М. Цяпка, Л.М. Лукавецький, Л.О. Везденко, З.В. Масляк
  Замісна терапія імуноглобулінами у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію 
 • І.В. Іоффе, В.І. Жаданов
  Методи діагностики закритих травм селезінки 
 • І.В. Іоффе, О.В. Пепенін, О.В. Алексєєв
  Вузликовий періартеріїт, як причина множинних абсцесів селезінки 
 • В.І. Іоффе, С М. Троценко, В.М. Потеряхин
  Єфективність проточно-аспіраційного лаважу в лікуванні піддіафрагмальних абсцесів у пацієнтів після спленектомії
 • А.С. Кались, І.Й. Євстахевич, Ф.П. Інденко, Ю.Я. Серафим, Ю.Л. Євстахевич, В.М. Свистула, І.В. Янчак
  Досвід малоінвазивних операційних втручань у хворих на спадкову коагулопатію 
 • О.В. Капшитар
  Релапаротомія після спленектомії у зв’язку з розривом селезінки при закритій травмі живота 
 • Д.Л. Качмарик, Б.О. Кондрацький, М.Й. Винарчик, О.М. Панас,В.Л. Новак
  Розчин для ресуспендування еритроцитів сахарофосфоксил 
 • Г.П. Козинець, Г.М. Боярська, О.А. Жернов, І.І. Лановенко
  Діагностика ендогенної інтоксикації в стадії опікового шоку 
 • М.В. Кокоруз
  Визначення молекулярної відповіді у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію згідно з рекомендаціями EUTOS 
 • Б.О. Кондрацький, Д.Л. Качмарик, О.М. Панас, М.Й. Винарчик, Ю.В. Деркач, В.Л. Новак
  Особливості нового білково-сольового гіперосмолярного трансфузійного препарату ALX-5% 
 • Б.О. Кондрацький, В.Л. Новак
  Про вживання терміну «кровозамінники»
 • Б.О. Кондрацький, В.Л. Новак, Я.Б. Кондрацький, Д.Л. Качмарик, О.М. Панас, М.Й. Винарчик, Ю.В. Деркач
  Новий колоїдно-гіперосмолярний інфузійний препарат як засіб для малооб’ємної ресусцитації на догоспітальному етапі 
 • Х.Я. Костик
  Особливості застосування лікувального плазмаферезу при парапротеїнемічних гемобластозах з кріоглобулінемією 
 • Х.Я. Костик, М.Г. Курган, Р.М. Лотоцький
  Ефективність лікувального плазмаферезу (ЛП) у хворих на множинну мієлому з гіпервіскозним синдромом 
 • К.К. Котлярчук, З.В. Масляк, Л.М. Лукавецький, А.С. Лук’янова, О.М. Цяпка, Л.О. Везденко
  Порівняння прогностичної цінності шкали SOKAL та EUTOS у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією: досвід одного центру 
 • В.В. Красівська, О.В. Стасишин
  Лабораторна діагностика патологічних інгібіторів зсідання крові 
 • В.В. Красівська, О. В. Стасишин, О. М. Тушницький, М. М. Семерак
  Інформативність скринінгового тесту в діагностиці інгібіторів у хворих на гемофілію А та В 
 • І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, Т.В. Каднікова, Я.В. Пастушенко, К.С. Філоненко, О.М. Алексик, Е.В. Кущевий, Т.В. Скрипець, К.О. Ульянченко
  Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми 
 • Я.Я. Кулечко
  Психотерапія в роботі з пацієнтами з гемофілією 
 • М.Г. Курган, М.В. Кокоруз, Д.М. Курган, В.Л.
  Коагулопатична кровотеча при розсіяному внутрішньосудинному зсіданні крові, її терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом 
 • М.Г. Курган, Д.М. Курган, М.В. Кокоруз, С.В. Примак, Г.Б. Міляшкевич, В.Л. Новак
  Mіастенія GRAVIS, її лікування оригінальним плазмаферезом та вобензимом 
 • І.І. Лановенко, Є.В. Авер’янов
  Реактивність кисневотранспортної системи у хворих на коагулопатії в стабільний період 
 • О.В. Лещук, О.М. Цяпка
  Превинна плазмоклітинна лейкемія: еволюція діагностики та лікування 
 • Л. М. Лукавецький
  Програма лікування хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та СD20-позитивні неходжкінські лімфоми в установах НАМН України 
 • А.С. Лук’янова, М.О. Вальчук, О.В. Зотова, І.С. Ванько, В.Є. Логінський, Б. Пєньковська-Греля
  Цитогенетичні аберації при В-клітинних неходжкінських лімфомах 
 • С.Є. Мадич
  Технологічні аспекти виділення фактора VII згортання крові 
 • Б.О. Матвійчук, Р.Л. Бохонко, Н.Р. Федчишин, Т.М. Федоришин
  Тромбоз глибоких вен у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою з ушкодженням селезінки 
 • Г.А. Мироненко, Р.П. Павлюк, У.В. Тимошенко
  Сучасні підходи до оцінки ризику імунного гемолізу при гематологічних захворюваннях 
 • І.М. Миськів, М.К. Полатайко, І.А. Отпущенніков, В.Л. Новак
  Поширеність ВІЛ-інфекції серед донорів крові в Україні протягом 2010–2014 років 
 • І.С. Нікольський
  Макроглосія і гіпоімуноглобулінемія як провідні симптоми у пацієнта з плазмоцитомою і АL-амілоїдозом 
 • В.Л. Новак, З.Ю. Готра, О.Т. Кожухар, М.Г. Курган, М.С. Івах, Д.М. Курган, М.В. Кокоруз
  Пристрій для ультрафіолетового опромінення крові та її компонентів 
 • Л.А. Песоцкая, Е.А. Кулькина, Е.В. Полешко
  Индивидуализация терапии больных ЖДА 
 • В.П. Польовий, Ф.Г. Кулачек, Я.В. Кулачек
  Застосування октенісепту для попередження післяопераційних інтраабдомінальних гнійно-запальних ускладнень після спленектомії 
 • Б.Б. Самура
  Галектин-3 і NT-фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду в прогнозуванні кардіоваскулярних подій у пацієнтів із хронічною лімфоцитарною лейкемію 
 • С.В. Сандер
  Тактика сануючих операцій у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок IV стадії 
 • А.І. Семененко, Б.О. Кондрацький, Ю.Ю. Кобеляцький
  Динаміка оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійно-трансфузійної терапії при гострій церебральній ішемії 
 • О.М. Семененко, О.О. Яковлева
  Дослідження ефективності та безпеки інфузійного розчину HAES-LX 5% для корекції функції нирок при експериментальній опіковій хворобі у щурів 
 • А.А. Сердюк, Г.О. Клига
  Контроль якості консервованої донорської крові та її компонентів, виготовлених на базі Комунального закладу «Дніпропетровська обласна станція переливання крові» за період з 2012 року по 2014 рік 
 • А.А. Сердюк, К.Л. Посунько, В.М. Кащак
  Зв'язок між групами крові та виразковою хворобою 
 • А.А. Сердюк, Г.М. Юнтунен, Г.В. Падецька
  Визначення активності аланіна в сироватці крові донорів та її діагностичне значення 
 • В.О. Сипливий, А.В. Акименко, К.В. Конь, О.В. Євтушенко
  Динаміка гематологічних показників у хворих після спленектомії 
 • А.В. Старіков, Н.М. Третяк, Н.В. Горяінова, Л.В. Баронська, О.А. Кисельова
  Токсичні ураження печінки у хворих на злоякісні захворювання системи крові після проведення високодозової хіміотерапії 
 • О.В. Стасишин, В.В. Красівська, О.М. Тушницький, М.М. Семерак
  Клінічна оцінка гемостатичної ефективності препаратів обхідної дії у хворих на гемофілію з інгібітором 
 • Т.И. Тамм, Б.М. Даценко, А.Я. Бардюк
  Значимость ультразвукового исследования в обосновании хирургической тактики при травме селезінки 
 • С.С. Тераз
  Оптимізація полімеразно-ланцюгової реакції: компоненти та умови ампліфікації 
 • У.В. Тимошенко, С.О. Сівкович
  Рівень C1q компонента комплементу в сироватці крові хворих на
  В-клітинні неходжкінські лімфоми на фоні терапії із застосуванням ритуксиму 
 • А.С. Тимченко, С.Л. Рибалко, Ю.І. Порва, Л.К. Беньковська, Н.В. Іванська
  Визначення безпечності та специфічності імуноглобуліну проти вірусу гепатиту С (ВГС) 
 • Н.М. Третяк, А.І. Гордієнко, Г.С. Стародуб, В.О. Кубарова, Н.В. Горяінова, О.В. Басова, Є.В. Шороп
  Імунофенотип пухлинних клітин кісткового мозку у хворих на мієлодиспластичний синдром 
 • І.Р. Трутяк, В.С. Жуковський
  Інфузійна терапія та реінфузія крові у лікуванні постраждалих з тяжкою закритою поєднаною травмою живота 
 • І.Р. Трутяк, Я.М. Лунь, В.С. Жуковський, О.В. Королюк
  Хірургічна тактика при травматичних пошкодженнях селезінки 
 • Е.Д. Хворостов, Р.Н. Гринёв, Л.Н. Душик
  Изучение особенностей и оптимизация выполнения спленэктомии при лечении гематологических больных 
 • Г.Я. Хулуп, Э.Л. Свирновская
  Стратегия развития трансфузионной медицины: научное обеспечение производственной и клинической практики 
 • А.М. Циба, А.І. Ковальчук
  Методи зберігання автологічної крові при реконструктивних хірургічних втручаннях 
 • О.М. Цяпка, О.В. Лещук, А.С. Лук’янова, Л.М. Лукавецький, З.В. Масляк
  Лікування множинної мієломи бортезомібом: досвід одного центру
 • С.М. Чуклін
  Консервативне лікування хворих із травмою селезінки 
 • С.М. Чуклін
  Патогенетичні принципи лікування і профілактики післяспленектомічних ускладнень 
 • С.М. Чуклін
  Сучасні уявлення про структуру і функції селезінки 
 • О.О. Шалай., В.А. Барілка, В.Є. Логінський
  Прогностичний індекс при лімфомі з малих лімфоцитів (SLL) 
 • Н.О. Шурко
  Застосування методу гепарин-афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах для очищення фактора VIII 
 • В.В. Яворський, О.І. Малигон, О.А. Богданчикова, В.І. Гончаренко
  Заходи щодо оптимізації служби крові Харківської області 

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.