ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Склад редакційної колегії

Тимченко А. С. — (відповідальний редактор), доктор медичних наук, професор;

Андреєва С. В. — доктор біологічних наук;

Бруслова К. М. — доктор медичних наук;

Гаркава К. Г. — доктор біологічних наук;

Гордієнко А. І. — доктор біологічних наук;

Горяінова Н. В. — кандидат медичних наук;

Дизик Г. М. — доктор медичних наук;

Жернов О. А. — доктор медичних наук;

Кудрявець Ю. Й. — доктор біологічних наук, професор;

Лановенко І. І. — доктор медичних наук, професор;

Мінченко Ж. М. — доктор біологічних наук, професор;

Настенко О. П. — (відповідальний секретар), кандидат біологічних наук;

Новак В. Л. — доктор медичних наук;

Перехрестенко П. М. — доктор медичних наук, професор;

Рибальська А. П. — доктор біологічних наук;

Старіков А. В. — доктор медичних наук, професор;

Третяк Н. М. — доктор медичних наук, професор;

Федоровська О. О. — доктор біологічних наук, професор;

Ющенко П. В. — кандидат медичних наук

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.