ГЕМАТОЛОГІЯ І ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

Вимоги до оформлення статей

 • до  розгляду  приймаються     статті,  що  містять оригінальні   і  неопубліковані  раніше матеріали за тематикою збірника. Статті публікуються українською або  англійською мовами. Усі статті рецензуються;
 • обсяг статей -  до 10 сторінок;
 • у структурі роботи обов'язково повинні бути: УДК, а далі - назва статті, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи, резюме, ключові слова. Крім УДК, усі інші позиції мають бути наведені українською, російською та англійською мовами;
 • назва статті не повинна містити скорочення, а також патентованої назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення;
 • резюме оригінальної статті має відображати основний зміст публікації (мета, матеріали і методи, результати, висновок). Для інших публікацій (огляд літератури, клінічне  спостереження, обмін досвідом та ін.) – резюме має включати стислий виклад основної концепції статті;
 • структура оригінальної статті: вступ, мета, матеріали і методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки. Інші статті (огляд літератури, клінічне  спостереження, обмін досвідом та ін.)  можуть оформлюватися інакше;
 • до всіх статей обов’язково додається список літератури, який складається за абеткою: спочатку праці кирилицею, а потім латиницею. Список літературних джерел оформлюється згідно чинного ДСТУ;
 • всі скорочення в тексті статті (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після зазначення повної назви;
 • до статті додається інформація «Для кореспонденції». П. І. Б. (повністю), назва установи, робоча адреса, телефон та електронна пошта. Автор, відповідальний за зв’язок з редколегією збірника, наводиться першим.
 • Основний текст статті друкується через 1,5 інтервали з полями 2,5 см зліва та зверху, справа - 1,5 см, знизу - 2,0 см;
 • шрифт Times New Roman розміром 14, а резюме через 1 інтервал, шрифт Times New Roman розміром 12;
 • стаття надсилається електронною поштою Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. з позначкою «Стаття у збірник». Друкований варіант статті в одному примірнику, супровідний лист установи з підписом керівника, затвердженого печаткою, копію платіжного документа надсилати за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН», вченому секретарю Настенко Олені Петрівні.
 • В кінці статті мають бути підписи усіх авторів, а також телефон та електронна адреса для листування.

Безповоротна фінансова допомога на друкування збірника становить 30 грн. за сторінку. Редколегія просить надсилати кошти на друкування збірника «Гематологія і переливання крові» на рахунок Українського наукового медичного товариства гематологів та трансфузіологів (з вказівкою в квитанції на оплату прізвища автора і «безповоротна фінансова допомога»). Отримувач: Українське наукове медичне товариство гематологів і трансфузіологів   
Код ЄДРПОУ 21709010
р/р 26004300638762 в ТВБВ № 10026/0159 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»
Код банку 322669    
Призначення платежу:  безповоротня фінансова допомога за друк статей у збірнику
Тел. для довідок з питань оплати: (044)-440-44-79 (Немировська Людмила Миколаївна).

Міжвідомчий збірник "Гематологія і переливання крові"

© ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України"

м. Київ, 2015 р.